Analyseren, adviseren en implementeren

Better Results voor uw organisatie.

Het Resultaatplan biedt u op maat geschreven verbeteringen die zijn toe te passen op uw organisatie. Deze kunt u zelf implementeren of met hulp van ons. Schakelt u onze hulp in, dan behaalt u gegarandeerd resultaat. Wij gaan niet weg totdat het doel bereikt is.

Wij leveren

Wij zorgen ervoor dat u als IT-organisatie (softwareontwikkelaar, IT-afdeling, service-desk) in een korte tijd (vaak tussen de 3 en 5 maanden) voor 80-90% leverbetrouwbaar wordt, mét hoge kwaliteit en lage werkdruk.

Wij inspireren

We zetten iets in beweging waardoor mensen het plezier gaan ervaren van goede doorstroom binnen de teams. Wij voeren een maatwerkplan uit, gebaseerd op onze ervaring in IT-dienstverlening.

Wij verbeteren

Iedere organisatie is uniek, maar de symptomen waarmee zij te maken krijgen zijn vrijwel overal hetzelfde. Wij richten ons op de oorzaak hiervan. De oplossing hiervoor is eenvoudig én lastig te implementeren – daarom helpen wij.

Implementatie

Tijdens de implementatiefase ondersteunen wij u en uw team om de doelgerichte verbeteringen te leren begrijpen én in gebruik te gaan nemen. We implementeren flow. Dat wil zeggen dat wij als het ware over een heel proces heen kijken en dit proces synchroniseren. Dit doen we aan de hand van verschillende fasen.

1. Prioritering en releasebeleid

Vaak vullen wachttijden een groot deel van een totaal proces. Door middel van prioritering en releasebeleid, wordt een proces ontdaan van wachttijden. Hoe bepaalt u prioriteit? Hoeveel tijd is er nodig om alles af te handelen? Wanneer moet de taak afgerond zijn? Wanneer een leverdatum en het tijdsframe per project bekend zijn, rekenen we eenvoudig terug naar een startdatum. Daardoor bent u alleen nog bezig met de taken die er op dat moment toe doen. Hierdoor is multitasking verleden tijd, werkt uw team productiever én worden doorlooptijden korter.

2. Opsporen van constraint

Vervolgens gaan we op zoek naar constraints (belemmeringen) binnen het proces; bij welke procesonderdelen lopen wachttijden op en om welke redenen? Welke belemmering moet worden aangepakt om het proces efficiënt te kunnen maken? Dit is een continu proces, want wanneer één constraint is verholpen, zal een volgende herkend worden.

3. Verhogen resultaat

Uiteindelijk willen we dat u méér bereikt met dezelfde inspanning. Uw team werkt met verkorte doorlooptijden en kan dus meer produceren in dezelfde tijd. Daarom kunt u meer verkopen. Zo verhoogt u uw resultaat, zonder er extra capaciteit (geld, mensen, middelen) aan toe te voegen.

4. Mens en proces

De ervaring leert ons dat het hele team volgens dezelfde denkwijze moet werken om een proces succesvol te maken. Dit geldt voor de technische kant van een proces, maar ook voor de gedragskant die veranderen met zich meebrengen. Mens en proces zijn als onlosmakelijk duo aan elkaar verbonden. De valkuil ligt vaak in aannames. Daar zijn wij scherp op. Klopt het wel wat u zegt, ziet of hoort?

Voor de implementatiefase starten we met het Resultaatplan

Meer over het resultaatplan

Investeren

Vooraf overleggen we een vaste projectprijs. Deze prijs is gebaseerd op de te behalen voordelen in termen van kwaliteit en/of geld. Het doel van het verbetertraject is altijd ‘meer van uw doel’ halen (en dus nadrukkelijk NIET het verlagen van de kosten). Dit is daarom altijd uit te drukken in een (potentiële) financiële verbetering. Wij brengen een van tevoren overeengekomen percentage van die verbetering in rekening, zodat het verbetertraject zichzelf financiert.

Commiteren

Wij helpen u in feite om de principes zelf toe te passen door de juiste vragen te stellen. Daarnaast sturen wij u bij als het gaat om anders kijken naar de werkelijkheid. Wij stellen voortdurend uw aannames ter discussie (klopt het wat u leest, hoort of ziet?) en leiden u op die manier naar de juiste oplossing en een logische aanpak van het plan. Onze inzet is niet vrijblijvend: we vragen commitment van u, daarmee krijg u commitment van ons. Samen realiseren we een beter resultaat.

Verbeter de
binnen uw team, afdeling of organisatie.

Ontdek hoe u productiever kunt werken.

Doe de sneltest

Interesse of meer weten?

We zijn enthousiast om kennis te maken met uw organisatie. Laat uw gegevens achter en we nemen spoedig contact met u op.