De methode

De principes die wij gebruiken én toepassen zijn onder andere gebaseerd op de Theory of Constraints, een managementfilosofie ontwikkeld door Dr. E.Y. Goldratt (1947-2011) en beschreven in zijn boek “Het Doel”. TOC streeft naar meer flow door het systeem als geheel en stelt het meer halen van het doel door het systeem als geheel centraal. Kenmerkend voor TOC is systeemdenken: een organisatie of een afdeling bestaat uit schakels die een ketting vormen en die samen een doel bereiken. En een ketting is zo sterk als de zwakste schakel; als je die vindt en verbetert, verbetert de uitkomst van het systeem als geheel. Een niet-zwakste schakel verbeteren maakt de ketting niet sterker. Het systematisch in kaart brengen van oorzaak en gevolg,  spoort snel en effectief de zwakke schakels in een proces op en geeft direct aanzet tot verbetering.

Onze inspiratie komt voort uit de uitgangspunten die Goldratt toepaste om de werkelijkheid te observeren en organisaties en mensen te verbeteren. En wij passen ze weer toe als u de samenwerking met ons aangaat.

Lees meer

Gijs

Sinds 2004 zijn de oplossingen die ik (samen met anderen) implementeer alleen nog maar gericht op het oplossen van de kernoorzaak. Dat vereist veel meer overleg, nadenken, praten, verbaliseren dan een ‘platte’ ICT oplossing, maar geeft veel meer resultaat en ook veel meer voldoening. Ik vind het fantastisch om organisaties, afdelingen en mensen te laten ontdekken dat ze véél meer kunnen bereiken met veel minder inspanning. Dat klinkt soms ongeloofwaardig. Gelukkig heb ik al zoveel ervaring opgedaan in zorgprocessen, administratieve processen, projecten en vele andere vormen van dienstverlening, dat ik nu wel durf te zeggen dat de methode werkt en dat deze overal toepasbaar is.

Het team

Richard

Herman

Marianne

Erwin

Verhalen van onze klanten

Samenvatting van De Dienstenfabriek

Gijs en Marianne hebben samen met 2 collega’s het boek De Dienstenfabriek geschreven. Daarin is niet alleen de methode beschreven, maar ook de manier waarop u hem activeert. Wij hebben de samenvatting voor u klaar staan.