De start van onze samenwerking

Better Results voor IT!

Wij vinden het fantastisch om organisaties, afdelingen en mensen te laten ontdekken dat ze véél meer kunnen bereiken met veel minder inspanning. Dat klinkt soms ongeloofwaardig. Met onze ervaring in zorgprocessen, administratieve processen, projecten en vele andere vormen van dienstverlening, durven wij nu wel te zeggen dat de methode werkt en dat deze overal toepasbaar is. Ook binnen IT-organisaties. Ook daar hebben we ruime ervaring mee.

Inspiratie tot verbeteren

Samen gaan we aan de slag om uw organisatie continue beter te laten presteren.  Dit doen we aan de hand van verschillende gevalideerde methoden.

Eén daarvan is de Theory of Constraints (TOC). Deze methode is ontwikkeld om organisaties significant en eindeloos beter te laten presteren zonder er extra capaciteit (geld, mensen, middelen) aan toe te voegen. Uw team maakt kennis met deze methode in een workshop, waarbij de noodzakelijke theorie in voldoende mate wordt uitgelegd. De nadruk ligt op het ervaren van de werking van de methode en de opgedane inzichten te vertalen naar de eigen praktijk. Op deze manier worden de deelnemers niet alleen geïnformeerd, maar ook geïnspireerd en enthousiast gemaakt om de volgende stap in het verbeterproces te zetten.

Hoe maken we een Resultaatplan?

Het Resultaatplan wordt over een periode van twee weken ontwikkeld, waarbij we twee contactmomenten hebben met elkaar. In de eerste sessie komen de eerste 3 punten van het schema rechts aan bod. Vervolgens stellen we een gezamenlijk doel vast: welke verbetering wilt u in welke mate wanneer bereikt hebben? Heel concreet dus.

Als tweede hebben we een sessie waarin we de oplossingsrichting en een Implementatieplan presenteren. Vragen die hierbij beantwoord worden, zijn:

  • Waarom veranderen?
  • Wat veranderen?
  • Waarheen veranderen?
  • Hoe veranderen?

Meer info? Download de brochure!

Brochure Resultaatplan
1 Kennismaking met FLOW
2 Analyse van de huidige situatie
3 Patroon vaststellen en doorbreken
4 Oplossingsrichting
5 Presentatie Implementatieplan

Implementatiefase

Het Resultaatplan is een startmoment om uw bedrijf of afdeling te leren kennen. We stellen een gezamenlijk doel vast. Hierdoor kunnen we een op maat gemaakt verbeterplan ontwikkelen. Een volgende stap is het starten van een intensieve samenwerking, waarbij wij u met woord én daad ondersteunen bij het implementeren van de vastgestelde verbeteringen. Wij gaan niet weg totdat het resultaat behaald is. Daarmee beloven wij u dat significante verbetering daadwerkelijk waargemaakt wordt.

Lees meer: implementatie

De Dienstenfabriek

Gijs heeft samen met 3 collega’s het boek De Dienstenfabriek geschreven. Daarin staat niet alleen de methode beschreven, maar ook de manier waarop u hem activeert. Wij hebben de samenvatting voor u klaar staan.

Start met het Resultaatplan

Neem contact met ons op voor verdere uitleg of advies. Het is onze passie u en anderen te helpen om met minder inspanning meer te bereiken.