De sneltest Multitasking

Wij zien bij onze klanten over het algemeen hetzelfde probleem: veel projecten en veel taken tegelijkertijd moeten uitvoeren leidt tot spoed-klussen, vertraging van alle projecten en taken, vaak kwaliteitsverlies en bovendien stress bij medewerkers. De sleutel tot deze zee van ellende is meestal multitasken: een taak of project wordt niet afgerond, voordat er een nieuw project of taak wordt opgestart. Met als gevolg dat alles langer duurt dan gepland of gewenst.

Prof. Ayelt Komus en Claudia Simon hebben in 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘Status Quo van Multitasking in Projectmanagement’. Met deze studie hebben onze waarnemingen een bredere, wetenschappelijke basis gekregen. Dit onderzoek heeft baanbrekende uitslagen en inzichten opgeleverd, waarmee u in staat gesteld wordt een inschatting te maken van uw eigen niveau van multitasken en de voordelen voor uw eigen organisatie als u multitasking kunt elimineren.

Met deze korte online test (ca. 5 minuten) kunt u direct nagaan hoe u ervoor staat met betrekking tot multitasken. De ‘sneltest’ bestaat uit 7 vragen over symptomen van multitasken. Met behulp van de antwoorden wordt de multitask score berekend: van 0 = niet multitasken tot 10 = extreem multitasken.