Skip to main content

Projectmanagement vanuit een andere optiek

Hoe vreemd is het dat professionals in een vakgebied, dat zoveel aandacht krijgt en waarin zoveel kennis ontwikkeld en toegepast wordt, het toch in de meeste gevallen niet voor elkaar krijgen om projecten binnen Tijd, Scope en Budget af te ronden?

Een training met de praktijk als uitgangspunt

Het boek De Projectenfabriek beschrijft de oorzaak- en gevolg-logica van het managen van projecten en de kernoorzaak van falende projecten. In het boek worden de principes van de Theory of Constraints, ontwikkeld door Eli Goldratt voor productie-omgevingen, toegepast op projectmanagement. En dan valt op dat het uitvoeren van projecten grote overeenkomsten vertoont met het produceren van goederen en diensten.

Hoewel het boek De Projectenfabriek naast een oplossing voor falende projecten ook een handleiding voor implementatie bevat, blijft het een boek en daarmee theorie. De praktijk blijkt soms te weerbarstig te zijn voor een ogenschijnlijk eenvoudige verandering.

De Better Results Group heeft om die reden een training Projectmanagement op basis van De Projectenfabriek ontwikkeld. Deze training is geschikt voor elke projectleider en projectmedewerker die bereid is om projecten vanuit een ander perspectief te willen managen.

“Het is prettig dat ik mijn eigen case mee kon nemen naar de training, dit maakte dat ik na dag één al resultaten zag in mijn projecten!”

Inhoud van de training

De training is verdeeld over 2 trainingsdagen in 2 weken en een terugkomdag na ongeveer 4 weken. Hierbij staat de praktijk van de deelnemer centraal: hem/haar wordt gevraagd een project uit de eigen werkomgeving mee te nemen naar de training waarmee de theorie uit De Projectenfabriek in praktijk gebracht zal worden.

De training behandelt de volgende onderwerpen:

  • Project of Lijn
  • OnderHandenWerk
  • Projecten organiseren en managen
  • Projecten Plannen
  • Project Sjablonen: idee – plan – plan van aanpak – scope en tussendoelen – balkenplanning

Tussen de eerste en de tweede cursusdag krijgt de deelnemer de opdracht om zijn/haar project uit te werken met de aangereikte sjablonen. Tijdens de tweede dag wordt de verwerking van de sjablonen doorgenomen en worden de aanvullende sjablonen toegelicht: budgetteren in geld en tijd – risico’s.

De tweede dag staat verder in het teken van het daadwerkelijk organiseren en managen van het project. Onderwerpen zijn: Actie- en Besluiten Lijst (ABL), effectief projectoverleg, Project Status Rapportage, Escalatie en Afronding.

De derde trainingsdag wordt gebruikt om de opgedane ervaringen te evalueren en de voortgang van het project te meten. Zo nodig worden maatregelen ontwikkeld om de voortgang te verbeteren.

Afsluiting

Na afloop van de training is de deelnemer zelf in staat om projecten effectief te plannen en te managen, dat wil zeggen binnen tijd, scope en budget af te ronden.

De deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

In het kort:

  • Theorie én praktijk
  • 2,5 dag
  • Gegeven door één van de auteurs
  • € 1250,- pp Ex. BTW

Eerstvolgende data

Geen evenementen gevonden. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe data!