Skip to main content

Tijdens een implementatie helpen we je meer van je doel te halen. We brengen (samen met jou en je team) meer flow aan in de processen en in de mensen. Het meeste doen jullie zelf; wij trainen, analyseren, bemoedigen en daar waar nodig zijn we kritisch en helpen we je een stap verder. Samen analyseren we de patronen die ervoor zorgen dat het doel nog niet gehaald wordt. We gaan op zoek naar de juiste oplossingsrichting en we kiezen de te bewandelen route. Binnen een vastgesteld tijdspad en budget wordt de oplossingrichting werkelijkheid.

Leverancier van meer resultaat

Sinds 2005 houden wij ons bezig met het effectiever maken organisaties, afdelingen en projectteams. ‘Wij’ zijn niet een bedrijf in de klassieke vorm, maar een groep van samenwerkende professionals. Elk met een eigen toegevoegde waarde. Afhankelijk van de opdracht stellen we het optimale team samen. Soms twee, soms allemaal. Samenwerken is prettig voor ons, maar ook voor de klant. De voortgang in projecten is daarmee altijd geborgd.

Hoe gaan wij te werk

De methode die wij gebruiken is beschreven in het boek De Dienstenfabriek. Daarin bieden we zes eenvoudige oplossingen voor problemen die we in vrijwel alle organisaties tegenkomen. Meer hoeft meestal niet, minder mag niet – we doen datgene wat noodzakelijk en voldoende zal zijn. Maar dat de oplossing eenvoudig is betekent niet dat de implementatie makkelijk is. Verandering van gedrag gaat niet zonder slag of stoot. Het is van belang om allemaal hetzelfde doel voor ogen te hebben (van hoog tot laag in de organisatie) en medewerkers moeten zich veilig in hun werkomgeving voelen, zich vrij kunnen uiten. Daarom hebben wij naast de methode van De Dienstenfabriek ook veel aandacht voor de Unity of Purpose en Community of Trust. Meer over onze aanpak vind je hier.

Het verbetertraject financiert zichzelf

Wij werken met een van tevoren overeengekomen vaste projectprijs. Deze prijs is gebaseerd op de door de organisatie te behalen voordelen in termen van kwaliteit en/of geld. Het doel van het verbetertraject is altijd ‘meer van je doel’ halen (en dus nadrukkelijk NIET het verlagen van de kosten) en dat is daardoor altijd uit te drukken in een (potentiële) financiële verbetering. Wij brengen een van tevoren overeengekomen percentage van die verbetering in rekening, zodat het verbetertraject zichzelf financiert.

Meer weten?

Ervaar zelf hoe je door eenvoudige oplossingen betere resultaten met je organisatie of afdeling kunt behalen. We ontmoeten je graag bij een van onze gratis workshops!

JA, IK DOE MEE!