De ‘Verborgen’ Capaciteit – de geheime bron van verbetering

Natuurlijk wil je betere resultaten halen met je bestaande mensen zonder ze nog zwaarder te belasten.

Maar wat moet je als er geen vakmensen meer op de arbeidsmarkt te vinden zijn. De eerste stap om tot aanzienlijke resultaatverbeteringen te komen, een echte doorbraak, is door de processen vloeiender te laten verlopen en beter op elkaar te laten aansluiten. Pak het werk direct aan als het zich aandient. En even niks doen kan juist een zegen zijn voor de organisatie als geheel.

Een misverstand is dat gelijksoortig werk opgespaard moet worden, omdat het dan efficiënter verwerkt kan worden, het zogenaamde batchen. Een andere misvatting die we aan de kaak stellen: iedereen moet altijd 100% efficiënt (bezig) zijn. En nog één: meer mensen en/of middelen moeten wel bijdragen tot een verbeterd resultaat.

Vaak blijken dit soort maatregelen tot juist hogere kosten te leiden. Soms blijken ze zelfs contraproductief. Managers zitten met de handen in het haar. Je neemt toch de juiste maatregelen, maar het leidt niet tot betere resultaten en de kosten gaan omhoog. Dat kan zelfs leiden tot de reflex van het ontslaan van personeel: de kosten moeten omlaag!

Het bijzondere is dat processen veel vloeiender verlopen als managers in staat zijn om bovenstaande overtuigingen los te laten. Door anders te kijken naar de organisatie, vanuit procesmatige logica, blijkt dat er vaak meer mogelijk is dan eerst wordt gedacht. We gaan op zoek naar de ‘verborgen’ capaciteit in bijvoorbeeld ICT organisaties. Het is onze ervaring dat die vaak in voldoende mate aanwezig is, maar niet direct zichtbaar en meestal ook nog eens niet optimaal benut.

Dus mensen NIET harder laten werken, NIET meer en snellere computers aanschaffen, GEEN uitgebreide onderzoeken en analyses uitvoeren, GEEN Business Process Redesign, NIET reorganiseren.

En GEEN mensen aannemen.

Vind de verborgen capaciteit in je organisatie, gebruik deze optimaal en verbeter je resultaat spectaculair.

Het boek De Dienstenfabriek vertelt hoe. Het gaat over procesverbetering bij ICT afdelingen. Het gaat over procedures, projecten, producten en diensten. Het gaat over meer en beter resultaat met minder stress en niet wéér reorganiseren.

Meer weten? Kijk op de website voor de Gratis Flow Webinar.

Je bent van harte uitgenodigd.