“Veel mensen zijn in eerste instantie wel blij met hun hoge score op de Multitasking sneltest. Tot we hen laten zien hoe ineffectief, vertragend en schadelijk multitasking in werkelijkheid is. Organiseer uw processen anders en werk tot 25 procent sneller en goedkoper.“ Aldus Gijs Andrea, één van de initiatiefnemers van Better Results Group.

Wist u dat mensen en organisaties die niet (veel) multitasken veel succesvoller zijn dan bedrijven die wel veel multitasken?

Natuurlijk is iedere organisatie weer verschillend, maar overal waar mensen multitasken, blijken forse verbeteringen in doorlooptijd en kosten mogelijk. We moeten te veel projecten en veel taken tegelijk uitvoeren. Dat staat energiek en daadkrachtig, maar leidt tot spoedklussen, vertragingen over de hele linie en grote kans op kwaliteitsverlies. Bovendien levert het ongezonde stress op bij medewerkers met alle risico’s van dien. Keer op keer blijkt uit onderzoek dat multitasking tot tragere, duurdere en slechtere resultaten leidt. Hoe is dat in uw organisatie? Doe zelf eens vrijblijvend de sneltest (onderaan deze pagina) en ontdek uw eigen verbeterpotentieel. Wij zijn benieuwd.

Sneller en beter

Meestal zijn mensen na de sneltest verrast door de mogelijkheden die zij kennelijk zelf hebben om beter en sneller te kunnen werken en tevredener opdrachtgevers te krijgen. Tegelijk weten zij eigenlijk ook wel dat een mens nu eenmaal niet gemaakt is om meerdere dingen tegelijk te doen. Dat leerde u thuis al toen uw ouders zeiden dat u niet uw huiswerk moest maken met uw telefoon, de TV of de radio aan.

Minder werkdruk

In 2016 hebben professor Ayelt Komus (Organisation und Wirtschaftsinformatik) en managementadviesbureau Vistem in Duitsland onderzoek gedaan naar de ‘Status Quo van Multitasking in Projectmanagement’. Dit heeft baanbrekende inzichten opgeleverd die een organisatie in staat stellen het eigen niveau van multitasken goed in te schatten. Zodanig dat een betrouwbaar inzicht ontstaat wat beperken of zelfs elimineren van multitasken op kan leveren. Inzichten die in Nederland net zo relevant blijken. Ook hier geldt dat als er flow is in projecten, medewerkers aanzienlijk méér projecten kunnen afronden in significant kortere doorlooptijden. Terwijl de werkdruk afneemt.

Doe de sneltest

Het is duidelijk dat er tussen de uitkomst van een sneltest en het realiseren van 10 tot 25 procent meer, betere en snellere output wel het een en ander moet veranderen in de organisatie. Geeft de sneltest inderdaad aan dat het beter kan, verken dan de uitkomst verder met een expert van Better Results Group in een vrijblijvend telefoongesprek. Samen gaat u dan in op uw specifieke multitask situatie en op de manier waarop u hier verbetering in kunt aanbrengen. Zo krijgt u een ruwe schatting van hoeveel projecten u meer zou kunnen doen als u niet zou multitasken. Neem in ieder geval contact op met info@betterresultsgroup.nl. 10 tot 25 procent is niet niks.

Ontdek hoe productiever jij kan werken zónder multitasking!

Altijd gedacht dat multitasking méér oplevert? Multitasking verstoort de ‘flow’ doordat gewisseld wordt in werkzaamheden. Hierdoor vermindert de productiviteit met 50% én verdubbelen de doorlooptijden.