Resultaten van het onderzoek Multitasking bij Project- en taakmanagement

60% van de ondervraagden denkt dat een aanzienlijk deel van de beschikbare capaciteit (>20%) niet effectief wordt ingezet.

Professor Ayelt Komus en Vistem, beide uit Duitsland, hebben in 2016 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘Status Quo van Multitasking in Projectmanagement’. Dit onderzoek heeft baanbrekende uitslagen en inzichten opgeleverd, waarmee u in staat gesteld wordt een inschatting te maken van uw eigen niveau van (Bad) Multitasken en de voordelen voor uw eigen organisatie als u het Multitasken kunt elimineren. Want wij stellen elke keer weer vast: als er flow is in projecten, kunt u aanzienlijk méér projecten afronden in significant kortere doorlooptijden. En dat terwijl de werkdruk afneemt!

Wij zien bij onze klanten over het algemeen hetzelfde probleem: veel projecten en veel taken tegelijkertijd moeten uitvoeren leidt tot spoed-klussen, vertraging van alle projecten en taken, vaak kwaliteitsverlies en bovendien stress bij medewerkers. En de sleutel tot deze zee van ellende is meestal (bad) Multitasken: een taak of project wordt niet afgerond, voordat er een nieuw project of taak wordt opgestart. Met als gevolg dat alles langer duurt dan gepland of gewenst.

Ontdek hoe productiever u kunt werken zónder multitasking!

Altijd gedacht dat multitasking méér oplevert? Multitasking verstoort de ‘flow’ doordat gewisseld wordt in werkzaamheden. Hierdoor vermindert de productiviteit met 50% én verdubbelen de doorlooptijden.