Het proces

Software ontwikkelafdelingen- en organisaties hebben over het algemeen grote moeite met het op tijd opleveren van software. De komst van technieken zoals Agile en Scrum lijken een oplossing te zijn voor dat probleem: er wordt op vaste tijden geleverd dankzij sprints en dagstarts. Het gevolg is echter vaak dat de op te leveren functionaliteit niet altijd conform wens of afspraak is: de scope komt onder druk te staan vanwege de tijdsdruk! De backlog is meestal nog steeds erg groot en hij blijft groeien: het lukt maar niet om alles wat minder is dan urgent binnen redelijke termijn op te leveren. Onze oplossing, TOC TameFlow, doorbreekt die vicieuze cirkel en zorgt ervoor dat de backlog verdwijnt en nooit meer terugkomt. TOC TameFlow zorgt ervoor dat ontwikkelaars, management én klanten focus krijgen op wat wel en vooral wat niet gedaan moet worden om software op tijd, binnen scope en budget op te leveren. Daardoor worden doorlooptijden korter, wordt de leverbetrouwbaarheid en de voorspelbaarheid van softwareontwikkeling toe, daalt de werkdruk en neemt de productie toe. Kortom: meer software opleveren met minder inspanning.

De aanpak

We starten met een zogenaamde draagvlaksessie met een geselecteerd aantal medewerkers die een rol spelen in het ontwikkelproces. Het doel van deze meerdaagse sessie (2 tot 4 dagdelen) is het bereiken van overeenstemming over het doel van de ontwikkelafdeling in termen van productie, doorlooptijd en leverbetrouwbaarheid (en daarmee van het te starten verbetertraject), over de kernoorzaak van het niet altijd halen van dat doel, over de richting van de oplossing en over de te ondernemen stappen om het gewenste doel wél te behalen. Gekwantificeerd, objectief, meetbaar! Met uiteraard een datum waarop dat resultaat bereikt moet zijn.

Na afloop van deze sessie presenteert de afdeling het stappenplan inclusief de onderbouwing daarvan aan het Management Team ten behoeve van het verkrijgen van de juiste support op het juiste moment en in de juiste vorm.

Als zowel de afdeling als het management een commitment heeft uitgesproken (en als wij dat ook gedaan hebben als wij ingezet worden in de implementatie), starten we de implementatie door het houden van een workshop met alle betrokken medewerkers. In deze workshop ‘ontdekken’ de medewerkers zelf de oplossing en worden ze uitgedaagd om bijverschijnselen en obstakels te bedenken en te verwoorden. Deze worden vervolgens in het al aanwezige stappenplan verwerkt, waardoor een gedetailleerd implementatieplan ontstaat. De laatste stap van de workshop is het toewijzen van acties aan medewerkers, inclusief een leverdatum. De implementatie gaat een dag later van start en wordt door ons nauwgezet en van dichtbij begeleid.

Het resultaat

Tijdens de hiervoor genoemde draagvlaksessie ontstaat inzicht in de omvang van het huidige probleem én inzicht in de potentiële verbetering van het resultaat. Met behulp van onze aanpak is die verbetering altijd minimaal 20%, maar hij kan in sommige gevallen oplopen tot meer dan 50%. Daarmee bedoelen we in dit geval minimaal 20% reductie van de doorlooptijd bij minimaal 80% leverbetrouwbaarheid. Dit zijn objectief meetbare KPI’s, waarvoor zowel de organisatie als wij als implementatoren een commitment afgeven.

Nadere introductie: Een gedegen uitleg van de principes van TOC wordt gegeven in ons gratis flow-webinar van anderhalf uur. Voor datum, tijd en eventuele inschrijving klik je op de onderstaande link.

https://betterresultsgroup.nl/webinar/