Verandering roept vaak weerstand op. Toch moet een organisatie soms veranderen, bijvoorbeeld om de werkdruk van medewerkers te verlagen. Hoe zet je dan de weerstand om in draagvlak? De sleutel is: zorg ervoor dat mensen inzien dat ze er zelf beter van worden. Dat lukt niet zomaar. Het vereist een aantal stappen.

Als je kijkt naar de grote gebeurtenissen in een mensenleven, dan zie je dat mensen echt wel bereid zijn te veranderen. Ze gaan het huis uit, krijgen kinderen. Dat ze op de werkvloer huiverig zijn voor verandering, heeft dikwijls te maken met risico’s en onbekendheid. Medewerkers hebben misschien het gevoel dat ze er zelf niet beter van worden. Meer efficiëntie? Betekent dit dat er mensen ontslagen worden?

Geen argumenten uitwisselen

Als we organisaties helpen met veranderen, nemen we deze zorgen niet weg door als consultant één-op-één met personeelsleden het gesprek aan te gaan. We kunnen allerlei argumenten aandragen, maar daar veranderen de argumenten van de betreffende medewerker echt niet door.

Belangrijke stappen

Dat onze oplossing noodzakelijk is, kunnen we alleen duidelijk maken door bij het probleem te beginnen. We brengen het probleem van een organisatie in kaart aan de hand van een workshop. Daarin doorlopen we impliciet zeven stappen die nodig zijn om van weerstand naar draagvlak te komen. Vergeet je een stapje, dan loopt het proces vroeg of laat spaak. Voorbeelden van stappen om weerstand te herkennen, zijn: het probleem wordt niet erkend, de oplossingen hebben negatieve bijwerkingen of obstakels doen zich voor. Voorbeeld van een bijwerking: de oplossing is wel goed, maar hij kost extra capaciteit. Voorbeeld van een obstakel: medewerkers weten niet hoe het nieuwe systeem werkt.

De dialoog aangaan

In de workshop gaan we de dialoog aan met personeelsleden. Die huidige flow, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Lopen jullie werkprocessen soepel? Vervolgens maken we het praktisch, aan de hand van een dobbelspel, want medewerkers willen ervaren wat er mis gaat in hun werk én ervaren hoe het is wanneer het werk wél sneller doorstroomt. Het probleem dat we in kaart brengen, blijft zo niet abstract. Het is hún probleem. Zij hebben last van werkdruk, mails, calls en soms wel honderd openstaande taken.

Geen voor de hand liggende oplossingen

Wanneer we samen nadenken over de oplossing voor de hoge werkdruk, houden we elkaar scherp. Ideeën die het meest voor de hand liggen, zoals het inzetten van extra mankracht, zijn niet altijd het beste of noodzakelijk. Het is moeilijk voor te stellen dat je die stapels werk kunt wegnemen door anders te kijken naar de organisatie: naar de plek waar het werk stagneert. Ook hier komt de spelvorm om de hoek om het voorstelbaar te maken.

Workshop Flow

Het doorlopen van alle zeven stappen die nodig zijn voor een organisatieverandering, kost tijd. De workshop Flow vormt het startpunt van de verkenning. Daarna volgen sessies om het probleem verder in kaart te brengen en op te lossen.

Wil je weten hoe je in jouw organisatie weerstand omzet in draagvlak? Volg dan de gratis workshop Flow.