Toepassing van de Theory of Constraints (TOC) veroorzaakt snellere flow en stelt het verbeteren van de doorlooptijd daarom centraal. Kenmerkend voor TOC is systeemdenken: een afdeling of organisatie is zo sterk als de zwakste schakel, de constraint. Of anders gezegd: de snelheid waarmee je iets oplevert wordt bepaald door de zwakste schakel.

Voor verbetering van een afdeling (of een proces) is het dus noodzakelijk om te weten waar de constraint zich bevindt.  Alleen door die te verbeteren, wordt de effectiviteit van een voortbrengingsproces als geheel verbeterd. Met als gevolg snellere flow en kortere doorlooptijden.

Daarnaast draait het bij TOC om het systematisch in kaart brengen van oorzaken en gevolgen, om vervolgens verbeterkansen te vinden. Het vinden van een oorzaak en het vaststellen van gevolgen daarvan, spoort snel en effectief bottlenecks in een proces op en geeft direct aanzet tot verbetering.

Breng je oorzaken en gevolgen systematisch in kaart, dan zal blijken dat slechts één of twee schakels een hefboomfunctie vervullen. Dus: één of twee oorzaken hebben meerdere gevolgen (soms tientallen). Door deze bottlenecks of constraints optimaal te verlichten of op te heffen, en alle andere bedrijfsprocessen daaraan ondergeschikt te maken, kan de efficiency van een voortbrengingsproces sterk worden verbeterd. Snel en effectief.

Bottleneck (knelpunt): De zwakste (meest capaciteit beperkende) schakel in een voortbrengingsketen. Dit kan een storingsgevoelige of dure machine zijn, maar ook het tempo waarin klanten producten bestellen, of zelfs de manier waarop producten worden vermarkt of gedistribueerd.

Nadere introductie: Bovenstaand is natuurlijk een heel summiere introductie. Een meer gedegen uitleg van de principes van TOC wordt gegeven in ons gratis flow-webinar van anderhalf uur. Voor datum, tijd en eventuele inschrijving klik je op de onderstaande link.

https://betterresultsgroup.nl/webinar/