Voor kennisintensieve sectoren, zoals de IT, is het boek ‘Tame Your Workflow’ van Steve Tendon verschenen. De Theory Of Constraints werd aanvankelijk alleen toegepast in de productiewereld om processen te verbeteren. Met dit werk wordt de theorie toegepast in werkvelden waarin informatieverwerking een cruciale rol speelt. Better Results Group hanteert het boek om IT-afdelingen naar een hoger plan te tillen.

Tame Your Workflow geeft organisaties nieuwe perspectieven waarmee ze kunnen reflecteren op de manier waarop ze hun doelen bereiken. Het boek is gebaseerd op de theorie van Goldratt en is uitgebreid getest in het werkveld. Van startup tot aan multinational: ze zetten het in met succes. En dat betekent: ze nemen de juiste besluiten op het juiste tijdstip, mét oog voor de specifieke context.

Zoals je een woeste rivier kunt temmen, kun je werkstromen binnen organisaties temmen – vandaar het begrip ‘tame’ in de titel van het boek. Het gaat om vier stromen ofwel flows: de operationele, financiële, informatie en psychologische flow. We helpen onze klanten met het realiseren van deze flows. Dat doen we met behulp van onze kennis, vaardigheden en hulpmiddelen, zoals het softwarepakket TameFlow. Wat houden de flows concreet in?

Operationele flow

Deze flow draait om de vraag hoe snel werk zich door de organisatie heen beweegt. Diensten worden geleverd via een opeenvolging van stappen. Dat proces verloopt vlot of minder vlot. Met een sterke operationele flow is een manager bijvoorbeeld in staat om taken op een efficiënte wijze over teams te verdelen, zodat het proces vlot verloopt.

Financiële flow

De snelheid waarmee een organisatie producten of diensten in winst omzet. Veel bedrijven kijken naar het besparen van kosten. Tame Your Workflow biedt een aanvullend perspectief: de snelheid van waardegeneratie. Hiermee kan een leidinggevende de impact van zijn besluiten op de gemaakte winst aantonen.

Informatieflow

De communicatie- en informatiestroom heeft veel impact op de prestaties van een organisatie. Collectieve intelligentie en de mogelijkheid tot aanpassen staan hiermee op het spel. Bereikt de informatie de juiste mensen op tijd? Het gaat er dus om communicatie en interactie op een effectieve manier te organiseren. Dat begint met de juiste inrichting van een organisatie om dit mogelijk te maken. Veel managers zwemmen in de informatie die ze aangeleverd krijgen. Met een goede informatieflow krijgen ze alleen de relevante documentatie voorgeschoteld.

Psychologische flow

Deze flow draait om de vraag: hoe gelukkig zijn de werknemers? Houdt de werkcultuur rekening met hun specifieke behoeften? Individuen of groepen presteren het best als ze in mentale flow komen. Dat is een toestand waarin denken en handelen samenvallen en mensen controle ervaren over hun situatie – ongeacht de grote uitdagingen waar ze voor staan. Door de juiste omstandigheden te creëren, ontstaat psychologische flow. Het resultaat: meer werkgeluk, betere prestaties en mensen die op één lijn zitten.

Wil je weten hoe we de verschillende werkstromen bij een van onze klanten in de praktijk gebracht hebben? Download dan onze whitepaper. Wil je jouw flows verbeteren? Klop dan bij ons aan.


Leave a Reply